اختراع دستگاه مچ‌بند صوتی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید موفق به ساخت و ثبت اختراع دستگاه مچبند صوتی شد.

جمشید غفاری بهلولی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید و مخترع دستگاه مچبند صوتی گفت: این اختراع با تأیید مراجع علمی معتبر کشور برای اولین بار در جهان انجام شده است.

وی افزود: صدا از طریق مچ دست به مغز انتقال می‌یابد و مشکل کم شنوایان را برطرف می‌کند و دیگر نیازی به سمعک نخواهد بود. نمونه ارتقاء یافته این دستگاه به‌زودی برای ناشنوایان مطلق رونمایی می‌شود و نیازی به کاشت حلزون نخواهد بود.

غفاری اظهار داشت: در حال ثبت اختراع دستگاه دیگری هستم که نور را از طریق پیشانی به مغز می فرستد و کم بینایان و نابینایان از آن بهره مند خواهند شد. این کار نمونه خارجی ندارد.