اختراع ماشین بخار/ ۲۹ می ۱۷۰۷

دنی پاپن مخترع فرانسوی در ۱۱ ژانویه ۱۶۴۷م متولد گردید. وی از نوجوانی به امور صنعتی و فنی علاقه‏مند بود و اولین کسی بود که به فکر استفاده از قوه بخار افتاد. وی ابتدا در سال ۱۶۹۰م ماشینی اختراع کرد که در آن بر اثر انبساط بخار، انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل و باعث حرکت وسیله می‏گردید. با این حال، این وسیله، دیگ بخار جداگانه‏ای نداشت. بعدها پاپن به آزمایش و تکمیل این ماشین بخار پرداخت و در ۲۹ ماه مه ۱۷۰۷م موفق به ساخت ماشین بخاری گردید که با انجام تغییرات و تعبیه دیگ بخار جداگانه، آن را عرضه نمود. اختراع پاپن و تجربیات وی باعث شد تا پس از او اتومبیل و کشتی بخار، ساخته شود. دنی پاپن که به او لقب “پدر بخار” داده‏اند بعد از ۶۷ سال زندگی در ۲ اوت ۱۷۱۴م درگذشت. (ر.ک: ۱۱ ژانویه)