افزایش کیفیت سرویس‌های مخابراتی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اعلام شروع واگذاری سرویس بر بستر POTNدر استان تهران ویزد گفت: در راستای نوسازی و مدرن سازی شبکه‌های زیرساختی حوزه ارتباطات ثابت، ظرفیت انتقال شبکه در استان‌های تهران و یزد افزایش قابل‌توجهی یافته است.

به گزارش آردی نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران؛ سید مجید صدری ضمن اعلام مطلب فوق خاطرنشان کرد: این دو شبکه مشتمل بر ۱۹۵ سایت بوده و ظرفیت بالغ‌ بر ۱۶ ترا بیت بر ثانیه را در سمت سرویس به متقاضیان ثابت و سیار واگذار می‌کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: انواع پورت‌های TDM و IP بـا ظرفیت‌های ۱۰۰G/10G/1G/STMx/E1 در این شبکه قابل‌واگذاری است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ سایت از این شبکه در دو استان مذکور راه‌اندازی و آماده واگذاری سرویس است.

مهندس سید مجید صدری ادامه داد: یکی از نکات کلیدی این پروژه ارائه انواع مختلفی از پورت‌های TDM و اترنت (ازجمله پورت‌های ۱۰۰G باقابلیت لایه ٢) بر روی بستر انتقال برای متقاضیان (غالباً اپراتورهای سیار) می‌باشد که کیفیت و ظرفیت بسیار بالا و انعطاف‌پذیری را ایجاد می‌کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: از نکات برجسته دیگر این فناوری، امکان استفاده از هم‌افزایی شبکه IP و Optical در راستای بهبود کیفیت، افزایش ظرفیت و کاهش هزینه شبکه‌سازی است.

وی افزود: در این راســتا برای اولین بار، فناوری Optical+IP که نمودی از کیفیت و ظرفیت بالا در شبکه‌های زیرســاختی اســت در نواحی اجراشده در دو اســتان مذکور محقق می‌گردد.