انتشار مجله Design007 آوریل ۲۰۱۸

Magazine Design007 از سال ۲۰۱۲ به دنیای در حال توسعه طراحی مدار چاپی خدمت کرده است. این مجله از سال ۲۰۱۲ به بررسی جدیدترین تکنولوژی این زمینه می پردازد.  این مجله در قالب ۱۰۰٪ دیجیتالی عرضه می شود

 

لینک دانلود مجله دیزاین۰۰۷ شماره آوریل ۲۰۱۸   :      http://uploadcenterrdnews.ir/uploads/1525925347.pdf