ایران یک گام دیگر به ساخت ماهواره عملیاتی و کاربردی نزدیک شد

رئیس سازمان فضایی در توئیتی اعلام کرد: یک گام دیگر به ساخت ماهواره عملیاتی و کاربردی نزدیک شده‌ایم.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، در متن توئیت مرتضی براری معاون وزیرارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران آمده است: فناوری تعیین و کنترل وضعیت ماهواره با قابلیت تشخیص و تصحیح عیب هم توسط جوانان متخصص ایرانی توسعه داده شد.

یک موفقیت دیگر برای افزایش حداکثری ضریب اطمینان انجام ماموریت و دسترس پذیری ماهواره‌ها در مدار یک گام دیگر به ساخت ماهواره عملیاتی و کاربردی نزدیک شدیم.