بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نساجی در محل دائمی نمایشگاه‌های ایران برگزار شد

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی و ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران، ۱۱ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.