تجزیه نور خورشید با به کارگیری روش‏ های علمی / ۱۱ ژوئن ۱۸۵۵

در یازدهم ژوئن ۱۸۵۵م تجزیه نور خورشید برای نخستین بار در تاریخ تحقیقات نوین فیزیکی توسط دو دانشمند آلمانی به نام‏های کی‏یر شهوف و بونسون انجام شد. البته بحث تجزیه نور خورشید از روزگاران دور مورد توجه بوده است. نظریه ارسطو درباره رنگین کمان قدیمی‏ترین نظریه‏ای است که بعدها دانشمندان دیگر نیز با آن آشنا شده‏اند. ابوعلی سینا، ابن هیثم و قطب الدین شیرازی دانشمندان مسلمانی هستند که با افزودن مطالبی بر نظریه ارسطو آن را به نحو قابل قبولی توجیه و تکمیل کردند و سرانجام کی یرشهوف و بونسون با استفاده از روش تجربی آن را ثابت نمودند.