دستکاری ژنتیک نرم تنان برای اولین بار

محققان دانشگاه شیکاگو برای اولین بار توانستند یک نرم تن را با استفاده از روش کریسپر مورد دستکاری ژنتیک قرار دهند.

به گزارش  نیواطلس، پژوهشگران با استفاده از روش CRISPR-Cas۹ توانستند نرم تنی از رده سرپایان به نام Doryteuthis pealeii را مورد دستکاری ژنتیک قرار دهند.

ویژگی سرپایان، قرینه بودن دو بخش بدن، داشتن سر برجسته و داشتن بازو یا شاخک است. همگی سرپایان دریازی هستند. از آنجا که سرپایان قادر به ترشح مرکب از بدن خود هستند ماهیگیران به آن‌ها ماهی‌های مرکب می‌گویند.

این دستاورد علمی می‌تواند کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های پزشکی، رباتیک، مکانیک و غیره داشته باشد. دستکاری ژنتیک این جاندار منجر به بلوکه شدن ژنی در بدن آن شد که وظیفه تولید رنگدانه را بر عهده دارد.

موفقیت یادشده حاصل ۵ سال تحقیق و بررسی است و پژوهشگران امیدوارند که بتوانند این نوع دستکاری ژنتیک را بر روی طیف گسترده‌ای از نرم تنان و در آینده بر روی جانداران بزرگ‌تر و پیچیده‌تری انجام دهند.

منبع: خبرگزاری مهر