ساخت یک ربات با قابلیت «تصور کردن خود»

 مهندسان دانشگاه کلمبیا ادعا می کنند یک بازوی مکانیکی ساخته اند که بدون برنامه ریزی وهیچ گونه دستوری به طور خودکار فعالیت هایی را انجام داده است. به گفته محققان این نخستین باری است که یک ربات با قابلیت «تصور کردن خود» ساخته شده است و با کمک این قابلیت می تواند هدف خود را دریابد و راهی برای انجام آن بیابد.

تا به امروز محققان نتوانسته بودند ماشین هایی بسازند که مانند انسان هوش خود را توسعه دهند. به هرحال این بازوی رباتیک هیچ گونه برنامه ای درباره فیزیک، هندسه یا موتور دینامیک نداشت.ربات مذکور حدود ۳۵ ساعت در اطراف حرکت کرد. البته در این مدت زمان یک سیستم یادگیری ماشینی داخل آن نیز مشغول فعالیت بود.

در نهایت ربات توانست ابعاد و قابلیت های خود را درک کند. پس از آن توانست با موفقیت اشیا را از جای خود بردارد و در مکان دیگری قرار دهد.

«هاد لیپسون» مدیر آزمایشگاه« کریتیو ماشین » در دانشگاه نیویورک می گوید:رفتار ربات شبیه نوزاد تازه متولد شده در گهواره خود است. هرچندقدرت این نوع ربات ها هنوز هم در مقایسه با انسان اندک و خام است، اما ما معتقدیم این توانایی مسیر را برای تولید ماشین هایی خودآگاه فراهم می کند.

از این ربات برای انجام فعالیت های دیگر مانند نوشتن یک متن با استفاده از مارکر استفاده شد.

دراین میان دانشمندان قابلیت ربات را برای رصد هرگونه خسارت به خود آزمایش  کردند. آنها به وسیله پرینتر ۳ بعدی یک بخش با ظاهر معیوب چاپ کردند تا خسارت را شبیه سازی کنند و ربات توانست این تغییر را رصد کند./خبرگزاری مهر