سمینار مشاهده و یادگیری در زندگی با کمک تفکر سیستمی

روز یکشنبه ۵ اسفندماه 1397 / تهران

در این دوره ضمن تشریح اصول علم و تکنیک تفکر سیستمی و سیستم داینامیک، به ایجاد تفکر پویا و سیستمی در شرکت کنندگان می پردازد و چگونگی ایجاد  پیوند میان روندهای رفتاری و رویدادهای روزمره را به شرکت کنندگان می آموزد و به افراد برای یافتن و تشخیص ارتباط بین موضوعات و پدیده ها کمک می کند.

دکتر آرش گلنام

 

سخنران سمینار: دکتر آرش گلنام

پژوهشگر در زمینه تفکر سیستمی و تفکر طراحی در انستیتو فدرال تکنولوژی سوئیس در لوزان

 • دکتری مدیریت تکنولوژی از انستیتو فدرال تکنولوژی سوئیس در لوزان 
 • فوق لیسانس پویایی شناسی سیستم‌ها از انستیتو پلی تکنیک وورستر در بوستون آمریکا
 • استاد برتر طراحی دانشگاه کسب و کار لوزان در ۴ سال متوالی

این سمینار جهت افزایش قدرت تصمیم گیری فردی،فرایند حل مساله و تغییر در نگرش افراد نه تنها مفید بلکه ضروری است.

شرکت در این سمینار برای عموم آزاد بوده و نیازمند پیش زمینه قبلی و دانش تخصصی نمی باشد.

 

برای ثبت نام کلیک کنید

اهداف دوره

این دوره با هدف پاسخگویی به سوال‌های زیر طراحی شده و برگزار خواهد شد:

 • چگونه می‌توان ساختارسیستمی (Systemic structure)، روندهای رفتاری (Patterns of behavior) و رویدادهای روزمره (Events) را در پیوند با یکدیگر دید؟
 • چگونه می‌توانیم به ذهنمان را برای تشخیص و یافتن ارتباط بین موضوعات و یا پدیده‌های به ظاهر نامرتبط آموزش دهیم؟
 • رویکرد میان رشته‌ای چه اهمیتی در فرآیند یادگیری دارد و تفکر سیستمی چگونه می‌تواند به توسعه این رویکرد کمک کند؟
 • کهن الگوها (Archetypes) چه هستند؟ و چگونه می‌توانند درک بهتری از رویدادهای روزمره‌مان به ما بدهند؟
 • روندهای رشد و نزول مانند رشد نمایی چگونه می‌توانند به بهبود قابلیت فراگیری ما کمک کنند؟
 • اصل ظهور (Emergence) در سیستم چیست؟ و چگونه می‌توان از این صل مهم در در مسیر رشد و تکامل شخصی استفاده کرد؟
 • بازخورد (Feedback) به چه معنی است؟ چه نقشی در شکل‌دهی رفتار ما ایفا می‌کند؟
 • تفاوت بین علیت (Causality) همزمانی (Synchronicity) و همبستگی (Correlation) چیست؟ این مفاهیم چگونه میتوانند در فرآیند تصمیم‌سازی ما موثر واقع شوند؟
 • مفاهیم مخزن (Stock) و جریان (Flow) در تفکر سیستمی چگونه می‌توانند در درک و تعبیر رویدادها و روندهای رفتاری به ما کمک کنند؟