کشف عامل بیماری مالاریا / ۲۶ می ۱۸۸۰

شارل لویى آلفونْسْ لاوران، پزشکی فرانسوی بود که پس از اخذ دکترای خود، به خدمت نظام درآمد و به الجزایر اعزام شد. وی در آنجا فرصت مناسبی داشت تا درمورد بیماری مالاریا که همه ساله در بسیاری از نقاط جهان، جان انسان‏های زیادی را می‏گرفت، تحقیقات کافی و مطالعات لازم به عمل آورد.
در نتیجه در ۲۶ مه ۱۸۸۰م به کشف عامل این بیماری موفق شد. لاوران پی برد که عامل بیماری‏زای مالاریا، از نوع باکتری نبوده، بلکه موجودی تک یاخته از سلسله آغازیان است.
این نخستین بار بود که موجودی تک سلولی به عنوان عامل مولد یک بیماری شناخته می‏شد. این موجودات انگلی توسط پشه‏هایى موسوم به آنوفل وارد بدن و خون می‏شوند و بیماری را منتقل می‏کنند. پس از انتقال باکتری به بدن و تکثیر آنان، شخص در ابتدا دچار لرز می‏شود و درنتیجه ترکیدن گویْچه‏ های سرخ پر انگل و پراکنده شدن انگل‏های درون آن در خون، بیماری مالاریا یا تب نو شکل می‏گیرد.
برای نابودی این بیماری باید محل زندگی پشه آنوفل در باتلاق‏ها را خشکانید و این پشه‏ها را به وسیله سم‏پاشی از بین برد. لاوران در سال‏های بعد نیز به مطالعه در باب بیماری‏های مناطق گرمسیری پرداخت و در سال ۱۹۰۷م به سبب تحقیقاتش در باب کشف عامل بیماری مالاریا، به اخذ جایزه نوبل نائل آمد.