مراکز رشد واحدهای فناور

فهرست مراکز رشد واحدهای فناور نام سازمان وابسته نشانی وب سایت
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری اردبیل در حال راه اندازی
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه محقق اردبیلی www.uma.ac.ir/roshd
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir/Roshd/
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی اصفهان http://roshd.iut.ac.ir/
مرکز رشد خوشه فناوری های سنگ شهرستان تیران و کرون دانشگاه جامع علمی کاربردی ندارد
مرکز رشد واحدهای فناور گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابسته دانشگاه جامع علمی کاربردی ندارد
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کاشان roshd.kashanu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری فولاد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نجف آباد (مستقر در دانشگاه آزاد) شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شهرضا شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) tic.khuiss.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور هنر مشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان
مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه مواد و انرژی merc.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دامپزشکی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ایلام www.iuui.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد ایلام www.mpapi.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری ایلام http://ilpark.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز www.roshd.tabriz.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی سهند تبریز www.sut.ac.ir/roshd 
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک آذربایجان شرقی www.eastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه پارک آذربایجان شرقی www.eastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند پارک آذربایجان شرقی www.eastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان میانه (مستقر در دانشگاه آزاد) پارک آذربایجان شرقی www.eastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز www.pti.tbzmed.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بناب پارک آذربایجان شرقی www.bonabincu.ir
مرکز رشد واحدهای فناور ارس پارک آذربایجان شرقی با همکاری سازمان منطقه آ‍زاد تجاری – صنعتی ارس roshd.arasfz.ir
مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه  ارومیه www.urmia-ict.com
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد ارومیه www.uai.ir 
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک آذربایجان غربی www.wastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب پارک آذربایجان غربی http://miandoab.wastp.ir/
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکو پارک آذربایجان غربی
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک خلیج فارس (بوشهر) www.pgstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتی پارک خلیج فارس (بوشهر) dashti.pjstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگان پارک خلیج فارس (بوشهر) kangan.pgstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تنگستان پارک خلیج فارس (بوشهر) tangestan.pgstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتستان پارک خلیج فارس (بوشهر) www.pgstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه جامع امام حسین(ع) ihu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربیت مدرس www.mstpark.org
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تهران uttechi.ut.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی http://roshd.kntu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر http://iec.aut.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوریهای پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف www.sati.sharif.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه الزهراء (س) roshd.alzahra.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی www.rsbu.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه علم و صنعت ایران http://inc.iust.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران www.icmed.ir
مرکز رشد واحد فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران www.phic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران www.polymerincubator.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشکده صنایع رنگ ایران www.cti.icrc.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان‌ پژوهشهای‌علمی‌وصنعتی ایران http://www.roshd.irost.org
مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری www.bioincubator.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران tbic.ccerci.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب وبرق پژوهشگاه نیرو www.eptp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک فناوری پردیس www.techelite.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات  (رویش) جهاد دانشگاهی http://www.rooyesh.ir/
مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته مخابرات جهاد دانشگاهی catui.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شاهد shhed.ac.ir/roshd
مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ای بنیادملی بازی های رایانه ای www.irangdi.ir
مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی www.quranati.ir
مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی ihcubator.atu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی
مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه هوافضا roshd.air.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه هوایی شهید ستاری
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری roshd.chbstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد www.skuti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک خراسان جنوبی www.skic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قائن پارک خراسان جنوبی www.skic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فردوس پارک خراسان جنوبی www.skic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان طبس پارک خراسان جنوبی www.skic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نیشابور پارک خراسان رضوی www.nti.org.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهد پارک خراسان رضوی www.agri-incubator.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گناباد پارک خراسان رضوی www.gonabadtic
مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه حکیم سبزواری www.hsu.ac.ir/roshd
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد www.stp.um.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد www.stp.um.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد incubator.mums.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان رضوی دانشگاه فنی و حرفه ای
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک خراسان شمالی www.nkstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراین پارک خراسان شمالی www.nkstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شیروان پارک خراسان شمالی www.nkstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد بجنورد  (خراسان شمالی) Nkhjd.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز http://Roshd.scu.ac.ir—
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر پارک خوزستان http://khstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری نفت و گاز (مستقر در دانشگاه صنعت نفت) پارک خوزستان www.roshd.put.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دزفول  ( مستقر در دانشگاه آزاد) پارک خوزستان dezful-khstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مرکرشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان www.technopark.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان http://zti.znu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان www.minoo-uast.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجان جهاد دانشگاهی
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری زنجان
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه سمنان www.sustp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور پارک سمنان shahrood.sstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دامغان پارک سمنان www.sstp.ir/dameghan.aspx
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گرمسار (مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی) پارک سمنان garmsar.sstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مهدیشهر پارک سمنان http://mahjdishahr.sstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان(مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی) پارک سمنان www.sstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زابل roshd.uoz.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان www.usb.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه بین المللی چابهار www.roshd.iut.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان http://sbstp.ir/roshd.php
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ایرانشهر پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه ولایت ایرانشهر
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان استهبان پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای شهرستان فسا پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمی پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزین پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرم پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز www.sums.ac.ir\~sppti\
مرکز رشد واحدهای فناور ICT پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لارستان پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آباده پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک قزوین www.areq.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین roshd.ikiu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ictu.qiau.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه قم www.qomit.ir
مرکز رشد واحدهای فناور قم پارک قم www.qomstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی و اسلامی پارک قم www.qomstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه کردستان  tic.uok.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج www.iausdj.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور پارک کردستان www.stpok.ir  
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مریوان پارک کردستان
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان www.vru.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بم پارک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان www.bam-roshd.ir   
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان www.msp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت پارک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان www.icst.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند پارک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان www.icst.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه www.razi.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیایی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غرب پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری شهرستان روانسر پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری شهرستان سرپل ذهاب پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه یاسوج roshd@yu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد
مرکز رشد واحدهای فناور پارک گلستان www.gstpark.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان www.incubator.gau.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گلستان www.incubator.gu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان مستقر در شهرستان گنبد کاووس (دانشگاه گنبد کاووس) پارک گلستان www.gstpark.ir
مرکز رشد واحدهای فناور پارک گیلان www.gstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان انزلی  پارک گیلان gstp-anzali.ir
مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی پارک گیلان www.gstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آستانه اشرفیه پارک گیلان www.gstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رودبار پارک گیلان www.gstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور مشترک با پارک گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی و احد رشت www.roshd.iaurasht.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالش پارک گیلان roshd.talesh.gstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان http:/roshd.arshiawweb.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد پارک لرستان www.lstp.ir
مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد پارک لرستان http://incu.noorabad.lstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور خرم آباد پارک لرستان www.lstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد لرستان www.Jdlorestan.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری مشترک با پارک لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود پارک علم و فناوری لرستان با همکاری دانشگاه آزاد واحد دورود
مرکز رشد واحدهای فناور ساری پارک مازندران www.mstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان نوشهر پارک مازندران nowshahr.mstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل پارک مازندران _
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سیمرغ(کیاکلا) پارک مازندران uastk.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل www.nit.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران ccc.umz.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری http://tti.sanru.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک مرکزی www.astpi.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ور جهاد دانشگاهی www.cr3s.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تفرش http://incubator.tafreshu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان www.roshd.hormozgan.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری سازمان منطقه آزادقشم www.qiic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان _
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک هرمزگان www.hmstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی بندرعباس پارک هرمزگان www.hmstp.ir
مرکز رشد فناوری های دریایی پارک هرمزگان www.hmstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلی سینا همدان www.Basu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک همدان www.hstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ملایر پارک همدان www.hstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگ پارک همدان ندارد
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان لالجین پارک همدان ندارد
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان رزن پارک همدان ندارد
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد t.ystp.ac.ir
مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیک پارک یزد www.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفت پارک یزد www.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد پارک یزد http://iauyazd.ac.ir/index.php/techno
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوه پارک یزد Abarkooh.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد) پارک یزد www.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکان پارک یزد www.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنر پارک یزد

دریافت جدول تکمیلی اطلاعات مراکز رشد واحدهای فناور