نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)

نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس) از ۰۲ الی ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد. نمایشگاه بین نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس) logo ilikeventsالمللی کار ایران (ایران جابکس) معتبرترین نمایشگاه بین المللی حوزه اشتغال در ایران است. با برگزاری موفقیت آمیز اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران در اردیبهشت ماه ٩٧ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، مقرر گردیده است که دومین دوره این نمایشگاه در اردیبهشت ماه ٩٨ در محل مذکور برگزار گردد.

منبع:https://ilikevents.com/fa/event/12130-iranjobex