نمایشگاه صنعت خودرو آلمان ۲۹ شهریور-۵مهر

موضوعات نمایشگاه صنعت خودرو آلمان (۲۰۱۸ IAA): 

 • کامیون، اتوبوس و تریلر
 • وسایل نقلیه سبک و وسایل موتوری
 •  کانتینرهای حمل وسایل نقلیه و تجهیزات پشتیبانی حمل و نقل
 • خودروهای برقی
 •  لوازم و تجهیزات داخل خودرو
 • قطعات و لوازم جانبی
 • تجهیزات خدمات، تعمیر و نگهداری محصولات
 • منابع و نشریات حرفه ای
 • شرکت های مربوط به فناوری وسایل نقلیه موتوری، جاده، ترافیک و حمل و نقل
 • برنامه و نمایش های ویژه (مانند تست خودرو، خودروهای کلاسیک)
 • سایت نمایشگاه