پارک های علم و فناوری

فهرست پارک های علم و فناوری نشانی وب سایت
پارک علم و فناوری اردبیل www.ardabilstp.com
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان www.istt.ir
پارک علم و فناوری شیخ بهائی اصفهان www.istt.ir
پارک علم و فناوری البرز www.alborzstp.ir
پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) www.itrc.ac.ir
پارک علم و فناوری ایلام www.ilam-stp.ir
 پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی www.eastp.ir
پارک علم و فناوری آذربایجان غربی www.wastp.ir
پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) www.pgstp.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس www.mstpark.com
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران stp.ut.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف http://techpark.sharif.ir
پارک علم و فناوری پردیس www.techpark.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی www.park.iau.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران www.soh.iums.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
پارک علم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری www.chbstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان جنوبی www.skstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان رضوی www.kstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان شمالی www.nkstp.ir
پارک علم و فناوری خوزستان http://khstp.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان www.technopark.ir
پارک علم و فناوری زنجان
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان www.sustp.ir
پارک علم و فناوری سمنان http://www.sstp.ir
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان www.sbstp.ir
پارک علم و فناوری فارس www.fstp.ir
پارک علم وفناوری قزوین www.qstp.ir
پارک علم و فناوری قم www.qomstp.ir
پارک علم و فناوری کردستان www.stpok.ir
پارک علم و فناوری  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان www.msp.ir
پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه www.kti.ir
پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد
پارک علم و فناوری گلستان www.gstpark.ir
پارک علم و فناوری گیلان www.gstp.ir
پارک علم و فناوری لرستان www.lstp.ir
پارک علم و فناوری مازندران www.mstp.ir
پارک علم و فناوری مرکزی www.astp.ir
پارک علم و فناوری هرمزگان www.hmstp.org
پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) www.pgbp.ir
پارک علم و فناوری همدان www.hstp.ir
پارک علم و فناوری یزد www.ystp.ac.ir

دریافت جدول تکمیلی اطلاعات پارک های علم و فناوری ایران