کارگاه آموزشی بین المللی تفکر طراحی سیستمی خدمات

روز جمعه 10 اسفندماه 1397 / تهران

در این کارگاه یک روزه با یک رویکرد میان رشته ای از مفاهیم، نظریه ها و مبانی تفکر طراحی و تفکر سیستمی برای خلق محصولات و خدماتی که منجر به ایجاد اهمیت برای مشتریان و طراحان می گردد استفاده می کند.

دکتر آرش گلنام

ارایه دهنده کارگاه: دکتر آرش گلنام

پژوهشگر در زمینه تفکر سیستمی و تفکر طراحی در انستیتو فدرال تکنولوژی سوئیس در لوزان

 • دکتری مدیریت تکنولوژی از انستیتو فدرال تکنولوژی سوئیس در لوزان 
 • فوق لیسانس پویایی شناسی سیستم‌ها از انستیتو پلی تکنیک وورستر در بوستون آمریکا
 • استاد برتر طراحی دانشگاه کسب و کار لوزان در ۴ سال متوالی

مبحث اصلی این کارگاه طراحی انسان محور می باشد. معمولا انسان محور بودن در فرایند طراحی به در نظر گرفتن مشتریان، نیازها، خواسته ها و مشکلات آنها محدود میشود اما ما در این کارگاه مفهوم انسان محور بودن را گسترش می دهیم و ارتباط بین محصول یا خدمت ، طراح و مشتری را از یک جنبه انسانی مورد  بررسی قرار می دهیم.

لینک ثبت نام

این دوره شما در دستیابی به ابزار تفکر و یادگیری مورد نیاز برای طراحی خدمات در زمینه های پیچیده سازمانی کمک کند. با استفاده از تکنیک ها و روش های ارایه شده خواهید توانست به درک بهتری از ماهیت پویای طراحی خدمات برسید.

اهداف کارگاه
این کارگاه با هدف کمک کردن به یافتن پاسخ برای پرسش های زیر طراحی شده است:

 • انسان محور بودن فرایند طراحی به چه معنی است؟ و چرا این  مفهوم تنها به در نظر گرفتن مشتری در فرایند طراحی  محدود نمی‌شود؟
 • ویژگی های یک طراح چیست؟  چگونه می توان توانایی طراحی را در خود توسعه داد و به منصه ظهور رسانید؟
 • پارادایم سرویس و منطق سرویس محور چیست؟ چگونه این مفاهیم می‌توانند در شکل‌ گیری ایده طراحی ما کمک کنند؟
 • ایده های طراحی از کجا می آیند؟ چه تکنیک هایی می توانند به ما کمک کنند تا  قابلیت‌های خلاقانه بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنیم؟
 • اصول تفکر سیستمی چگونه می‌توانند نگرش ما را به تفکر طراحی و فرایند طراحی تغییر دهند؟
 • نمونه اولیه محصول یا خدمت چیست و چرا از اهمیت بسزایی در فرایند طراحی برخوردار است؟ چگونه میتوان یک نمونه اولیه مفهومی از خدمات ایجاد کرد؟

محتوای کارگاه
مطالب این کارگاه در چهار بخش ارائه خواهند گشت:

بخش اول– مباحث مقدماتی

 • باز تعریف طراحی انسان محور
 • بازنگری ویژگی های یک طراح موفق
 • بررسی ارتباط بین طراح، فرآیند طراحی، محصول و مشتری

بخش دوم – مباحث نظری

 • آشنایی با پارادایم خدمت و منطق خدمت محور
 • بررسی اصول تفکر سیستمی
 • درک فرایند طراحی سیستمی
 • کاربرد رویکرد سیستمی در طراحی خدمات

بخش سوم – آناتومی یک سرویس

 • آشنایی ویژگی های قابل مشاهده خدمت
 • ایجاد شناخت از مولفه های ارزش یک خدمت
 • رابطه بین مولفه های ارزش و ویژگی های قابل مشاهده خدمت
 • قابلیت ها و منابع تشکیل دهنده یک خدمت

بخش چهارم – تکنیک های ابتکاری طراحی خدمات

 • استفاده از پارادوکس در طراحی
 • تکنیک های یافتن ایده اولیه طراحی
 • روش های کاهش ابهام در فرایند طراحی
 • روش تخیل فعال در طراحی

مطالب این کارگاه آموزشی با استفاده از تکنیک های نوین آموزشی مانند بازی سازی (Gamification) ، یادگیری فعال (Active learning) و استفاده از مطالعه موردی تکامل طراحی خدمات در شرکت آمازون ارایه خواهد شد.