کیسه بوکس روباتیک از راه رسید

یک کیسه بوکس رباتیک با ۴ بازو ساخته شده که می توان آن را برنامه ریزی کرد تا به طور فعال با بوکسور تمرین کند.

به گزارش نیواطلس، هرچند بسیاری از بوکسورها برای تمرین از کیسه بوکس استفاده می کنند، اما این روش شباهتی به مبارزه واقعی ندارد.

در همین راستا یک ربات تمرینی به نام RXT-۱ ابداع شده که با کاربر ارتباط برقرار می کند و ضربات او را پاسخ می دهد. ورزشکاری به نام برنت وردیالز  مخترع این ربات است.

ارتفاع این ربات ۳۰.۵ سانتی متری را پس از نصب می توان تنظیم کرد. همچنین RXT-۱ به طور مستقیم به پریز برق متصل می شود و دارای چهار بازو است که می توانند با سرعت ۶۴ کیلومتر برساعت به کاربر ضربه بزند.

همچنین RXT-۱ با سر و قفسه سینه طراحی شده است. در این ربات یک نمایشگر ۴.۵ اینچی نیز وجود دارد و فرد می تواند حالت تمرین ورزشی خود را در ۳ سطح انتخاب کند.

نمایشگر مذکور برای تنظیم و ردیابی پارامترهایی مانند زمان و فواصل استراحت کارآمد است. این ربات در حال حاضر برای جمع آوری سرمایه تجاری سازی در وب سایت کیک استارتر با قیمت ۶۹۹ دلارعرضه شده است./

The RXT-1 is currently on Kickstarter

The Robots Are Coming… to Combat Sports Training: STRYK is Launching the Next Evolution of Combat Sports Training with its Unique Robotic Fighting Coach, RXT-1