پوشش هوشمند ابر آب گریز برای وسایل الکترونیک قابل پوشش

قرار گرفتن در معرض قطرات آب همیشه موجب ایجاد سطح مرطوب نمی شود. برخی از سطوح در طبیعت مانند برگ های گیاه نیلوفرآبی دارای توانایی شدید دفع آب بوده و به عنوان ابر آبگریز شناخته می شوند. ما هم چنین به مواد مصنوعی ضدآب برای خشک نگه داشتن البسه…

نوآوری فقط محصول جدید نیست

تقاضا در صنعت نشر کتاب در ایران اگر کاهشی نباشد، افزایشی هم نیست. رقبا زیاد و فشار رقابت سنگین است و حاشیه سود و نرخ بازگشت سرمایه‌ هم کم و روند آن کاهشی است. بیشتر شرکت‌های فعال در این‌ صنعت برای فرار از مشکلات کاهش حاشیه سود تلاش می‌کنند…