عناوین اخبار

اسکلت سلولی

تولید تراشه‌های رایانه‌ای با استفاده از اسکلت سلولی

گروهی از پژوهشگران راهی برای تولید تراشه‌های رایانه‌ای با استفاده از " اسکلت سلولی" پیدا کرده‌اند و امیدوارند در آینده این روش مورد استفاده قرار گیرد. گروهی از دانشمندان معتقدند در آینده رایانه‌هایی تولید خواهد شد که از رایانه‌های فعلی…