عناوین اخبار

ربات متفکر

ساخت یک ربات با قابلیت «تصور کردن خود»

مهندسان دانشگاه کلمبیا ادعا می کنند یک بازوی مکانیکی ساخته اند که بدون برنامه ریزی وهیچ گونه دستوری به طور خودکار فعالیت هایی را انجام داده است. به گفته محققان این نخستین باری است که یک ربات با قابلیت «تصور کردن خود» ساخته شده است و با کمک…