عناوین اخبار

ژئوتکنیک

امکان انجام آزمایشات حوزه ژئوتکنیک در کشور فراهم شد

با راه‌اندازی آزمایشگاه ژئوتکینیک در پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر امکان تعیین مشخصات مهندسی خاک‌ها و همچنین بررسی رفتار آنها تحت بارگذاری‌های مختلف در کشور فراهم شد. به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، آزمایشگاه ژئوتکنیک پردیس…