استفاده از ام. آر. آی برای مطالعه نحوه ایجاد بیت باکس

“بیت باکس زن‌ها” (Beatboxers) می‌توانند برخی از صداهای ضرب دار مانند صداهای بم عمیق تا صداهای درام پیچیده را با دهان خود تولید کنند، اما اینکه بیت باکس زن‌ها این کار را چگونه توسط پرده‌های صوتی خود انجام می‌دهند تاکنون یک راز بوده است.

به گزارش آردی نیوز وبه نقل از مدگجت، اکنون پژوهشگران” دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ” (University of Southern California) در مطالعه اخیرشان از یک اسکنر ام. آر. آی برای مطالعه ساختار حنجره بیت باکس‌زنها استفاده کرده‌اند.

بیت‌باکس زدن یا ضرب دهانی (Beatboxing) شکلی از سازهای کوبه‌ای است. بیت‌باکس در واقع هنر تولید ضرب درام، ریتم و موسیقی با استفاده از دهان است. امروزه بیت‌باکس جزو یکی از پنج عنصر اصلی موسیقی هیپ هاپ شمرده می‌شود.

پژوهشگران این مطالعه  قادر به شناسایی نشانگرهای مختلف انواع صداهای مختلف در اسکن ام. آر. آی شدند و دریافتند که چگونه ساختار حنجره بر صداهای تولید شده تاثیر می‌گذارد.

پژوهشگران پیش از آنکه صداها تولید شوند، ابتدا به مطالعه مجرای صوتی بیت‌باکس‌زنها پرداختند و مجرای صوتی هنگام بیت‌باکس و در حالت معمولی را مورد بررسی قرار دادند.

آنها از تکنیک‌های تصویربرداری در زمان واقعی استفاده کردند تا پویایی این حرکت در حنجره را به طور دقیق بررسی کنند. داده های ام. آر. آی در زمان واقعی نمای کلی پویایی حنجره هنگام انجام این کار را نشان داد.

پژوهشگران گفتند ما متوجه شدیم که بیت‌باکس‌زنها می‌تواند صداهایی را که در هیچ زبانی وجود ندارد، ایجاد کنند. آنها دارای یک توانایی آکروباتیک برای ترکیب همه این صداهای مختلف هستند به گونه‌ای که می‌توانند صدایی شبیه یک درام مارپیچی را بشنوند و سپس آن صدا را با دهان خود ایجاد کنند.

یکی از چالش‌های اصلی پژوهشگران، توسعه الگوریتم‌هایی برای اندازه‌گیری حرکت مجرای صوتی بیت باکس زنها بود. /ایسنا