انتشار مجله PCB007 می 2018

مجله PCB007 یک نشریه ماهانه 100٪ دیجیتال است که از سال 2011 در حوزه صنایع تولیدی مدار چاپی جهانی با مقالات برجستهمنتشر می شود، محتوای اصلی و ستون های این مجله تخصصی از بزرگترین نام ها در فناوری PCB استفاده می کند.

لینک دانلود مجله PCB007 می 2018          http://uploadcenterrdnews.ir/uploads/1525916652.pdf

مطالب مرتبط