برندگان جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۲۰ : دو زن برنده‌ی جایزه نوبل شیمی شدند

جایزه نوبل رشته شیمی در سال ۲۰۲۰ به طور مشترک به “امانوئل شارپنتیر”و “جنیفر‌ای دودنا” برای توسعه روشی برای ویرایش ژنوم (قیچی ژنتیکی کریسپر/cas ۹) تعلق گرفت. امانوئل شارپنتیر و جنیفر دودنا دو بانوی برنده نوبل رشته شیمی در سال ۲۰۲۰، یکی از تیزترین ابزار ویرایش ژن را کشف کرده‌اند که یک قیچی ژنتیکی “کریسپر/کَس۹” (CRISPR/Cas ۹) است. محققان با استفاده از این ابزار می‌توانند دی. ان.‌ای حیوانات، گیاهان و ریزموجودات یا میکروارگانیسم‌ها را با دقت بسیار بالایی تغییر دهند.

قیچی ژنتیکی “کریسپر/کَس۹” انقلابی در علوم زندگی مولکولی ایجاد کرده است. این ابزار، فرصت‌های جدیدی برای اصلاح نباتات به ارمغان آورده است، به درمان‌های نوآورانه سرطان کمک می‌کند و ممکن است رویای درمان بیماری‌های ارثی را به واقعیت تبدیل کند.

قیچی‌های ژنتیکی در شکل طبیعی خود، دی. ان.‌ای را از ویروس‌ها تشخیص می‌دهند، اما “امانوئل شارپنتیر” و “جنیفر دودنا” ثابت کردند که می‌توان آن‌ها را کنترل کرد، به طوری که بتوانند هر مولکول دی. ان.‌ای را در یک مکان از پیش تعیین شده برش دهند.