ثبت اختراع همزن تیغه پیچشی فرآیندهای اختلاط دوفازی

«همزن تیغه پیچشی فرآیندهای اختلاط دوفازی گاز- مایع» به همت پژوهشگران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه ثبت اختراع شد.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، داود معروفی، مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت: این اختراع به همت دکتر امیر حیدری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز و دانشگاه سمنان در اداره کل ثبت اختراعات کشور به شماره ۹۶۹۲۸ به ثبت رسید.

دکتر حیدری در توضیح این اختراع گفت: تعداد زیادی از واکنش‌های موجود در صنایع شیمیایی مانند فرآیندهای اکسیداسیون، هیدروژناسیون و بیولوژیکی در محیط‌های دو فازی گاز- مایع انجام می‌شود و مشکل اساسی در مخازن همزن‌دار گاز- مایع در پخش‌شوندگی گاز درون مخزن است.

وی با بیان اینکه توزیع نامناسب فاز گاز باعث کاهش بهره‌وری فرآیند و افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصول نهایی خواهد شد، افزود: در این اختراع، شکل بهینه با اصلاح ساختار هندسی همزن حاصل شده، به طوری که عمل اختلاط فاز گاز با کیفیت مناسبی در مخزن همزن‌دار گاز- مایع انجام می‌شود.