خاک مریخ که قرار است مریخ نورد به کره زمین بیاورد، تهدیدی بالقوه برای تمام بشریت است.

به گزارش اسپوتنیک  عقیده برخی از دانشمندان چنین است.

مریخ نورد آمریکایی توانست از جو مریخ اکسیژن استخراج کند

این کارشناسان حتی کمیته بین المللی مبارزه با رساندن نمونه خاک مریخ به زمین (The International Committee Against Mars Sample Return – ICAMSR) را تشکیل داده اند.

اعضای این کمیته خطر بالقوه سفر اخیر کاوشگر آمریکایی به مریخ را اعلام می کنند. آنها مطمئن هستند که در صورت رسانده شدن برخی از نمونه های خاک  از سیاره سرخ به زمین ممکن است  فاجعه بیولوژیکی  موسوم به  “طاعون مریخی” رخ دهد. میکروارگانیسم هایی که ممکن است در مریخ و مثلاً خاک این سیاره قرار داشته باشند، ممکن است باعث شیوع چنین طاعونی در سیاره  ما شوند.

در نظر است مریخ نورد آمریکایی از خاک سیاره سرخ  نمونه برداری کرده و سپس این نمونه ها را به زمین برساند.

مطالب مرتبط