درباره ما

پایگاه خبری تحقیق و توسعه، در نظر دارد، ارایه دهنده آخرین اخبار، مقالات و گزارشات دستاوردهای داخلی و خارجی در حوزه تحقیق و توسعه کلیه صنایع در سطح کشور باشد و در راستای ترغیب و تشویق نسل جوان به ایجاد کسب و کارهای جدید و فرهنگ سازی تفکر کارآفرینی در جامعه و همچنین مشارکت و حمایت در فعالیت های علمی و آموزشی حوزه تحقیق و توسعه صنایع و معادن در سطح کشور گامی موثر و سازنده بردارد.

چشم انداز

پایگاه خبری تحقیق و توسعه، ارایه دهنده آخرین اخبار، مقالات و گزارشات دستاوردهای داخلی و خارجی در حوزه تحقیق و توسعه کلیه صنایع در سطح کشور می باشد.

 ماموریت

 • گردآوری و ارایه آخرین اخبار، مقالات، گزارشات و دستاوردهای تحقیق و توسعه صنایع و معادن داخلی و خارجی؛
 • ترغیب و تشویق نسل جوان به ایجاد کسب و کارهای جدید و فرهنگ سازی تفکر کارآفرینی در جامعه؛
 • مشارکت و حمایت در فعالیت های علمی و آموزشی حوزه تحقیق و توسعه صنایع و معادن در سطح کشور.

 اهداف

 • راه اندازی پایگاه خبری تحقیق و توسعه صنایع و معادن بر بستر وب و شبکه های اجتماعی؛
 • طبقه بندی محتوای خبری و علمی، براساس نیازمندی مخاطب و دسترسی آسان و سریع به مطالب با منابع معتبر داخلی و خارجی در حوزه تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
 • حمایت رسانه ای و مشارکت در اجرای سمینارها و دوره های آموزشی در حوزه تحقیق و توسعه صنایع و معادن در سطح کشور.
 • ایجاد شبکه ارتباطی و تعامل با واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و معادن، دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و محققان در راستای تبادل تجربیات و دستاوردهای موفق؛
 • معرفی نمونه های موفق کسب و کارهای جدید کشورهای توسعه یافته دنیا؛
 • معرفی دستاوردهای تحقیق و توسعه صنایع و معادن، پژوهشگران و محققین در سطح کشور.

 ارزش ها

 • ترویج تفکر ایجاد ارزش افزوده و تمایز بر پایه تحقیق و توسعه؛
 • رعایت ارزش های اخلاقی، فرهنگی و ملی؛
 • وجود تفکر برنامه مداری؛
 • وجود نگرش سیستمی؛
 • اعتقاد به هم اندیشی و کار گروهی.