درمان نارسایی قلبی با کمک سلول‌های بنیادی به کارآزمایی بالینی رسید

میلیون ها نفر از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می توانند به کمک درمان جدید مبتنی بر سلول های بنیادی که در بریتانیا آزمایش می شود، نجات یابد. یک پنجم افرادی که بعد از حمله قلبی نجات پیدا می کنند دچار نوعی نارسایی قلبی می شوند. محققان می گویند یافته های اولیه نشان می دهد کسانی که از نارسایی ضربان قلب رنج می برند می توانند با کمک این نوع درمان به روال عادی زندگی برگردند.

John Hung متخصص قلبی که در این کارآزمایی بالینی در ادینبورگ انگلستان شرکت داشته است می گوید: این روش درمانی می تواند زندگی افراد زیادی را بهبود ببخشد و می تواند صدها هزار نفر در انگلستان یا میلیون ها نفر در سراسر جهان را شامل شود. همچنین می تواند از هزینه های مرتبط با دارو و درمان و بستری در بیمارستان بکاهد. این درمان به طور بالقوه در حال تغییر زندگی برای تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی پس از حمله قلبی است.

در بعضی موارد، درمان با سلول های بنیادی کمی شبیه پرتاب آجر در یک پل است که در وسط سقوط کرده است. برای اینکه آن ها در جای خود قرار گیرند، شما نیاز به یک داربست و آجر مناسب دارید. در این روش سلول های بنیادی از طریق جریان خون، عضلات و عروق خونی کوچک را ترمیم می کنند. تلاش های قبلی برای ترمیم آسیب از سلول های بنیادی غیر اختصاصی از مغز استخوان به جای خون استفاده می کرد.

مطالب مرتبط