درگذشت “رابرت كخ” باكتری‏ شناس معروف آلمانی و كاشف عامل بيماری سِل (1910م)

رابرت کخ یکی از سرشناس‌ترین دانشمندان علم پزشکی و میکروب‌شناسی است. از مطالعات او به‌عنوان پایه و اساس علم میکروب‌شناسی یاد می‌شود.

مطالب مرتبط