دستیابی محققان به دانش‌ فنی ساخت دستگاه اندازه‌گیری میزان غلظت نمونه‌ها

محققان پژوهشگاه رنگ به دانش فنی ساخت دستگاه اسپکتروفوتومتر انتقالی دست یافتند.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، اسپکتروفتومتری یا طیف‌سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می‌پردازد. نور مورد استفاده طیفی از انرژی الکترومغناطیس است که هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشخصی است.

دستگاه اسپکتروفتومتر یکی از دستگاه‌های مورد استفاده در روش طیف‌سنجی که از یک منبع نور تک فام ساز (مونوکروماتور)، شکاف عبور یا متمرکزکننده پرتو، کووت یا سل (محل قرار دادن نمونه) و دتکتور یا آشکارساز و صفحه نمایشگر تشکیل شده است.

این دستگاه‌ها که کاربردهای آزمایشگاهی دارد، دارای دو نوع منبع نور جهت تولید نور است که از لامپ تنگستن یا هالوژن برای تولید نور مرئی و مادون قرمز با طول موج ۳۲۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر و از لامپ دوتریوم برای تولید امواج ماورا بنفش UV با طول موج ۱۹۰ تا ۳۲۰ نانومتر در آن استفاده می‌شود.

نور تولیدشده در ادامه مسیر با استفاده از مونوکروماتور یا تک‌رنگ ساز فیلتر شده و در طول مسیر با استفاده از چند منشور و توری پراش، طول موج خاصی انتخاب می‌شود. نور با طول موج خاص انتخاب شده از شکاف عبور یامتمرکزکننده پرتو عبور می‌کند. سپس نور مذکور در داخل سل هولدر به کووت رسیده و از نمونه عبور می‌کند.

از این دستگاه می‌توان برای اندازه‌گیری غلظت نمونه‌ها استفاده کرد. همچنین از آن می‌توان برای تجزیه و تحلیل نمونه‌های DNA و RNA استفاده کرد.

دکتر علیرضا محمودی نهاوندی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه رنگ با بیان اینکه در این مطالعات اولین اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر را در کشور تولید کردیم، گفت: این اسپکتروفوتومتر انتقالی بر پایه تصویر با استفاده از حسگرهای دوبعدی متداول ساخته شده است.

وی ادامه داد: تاکنون اسپکتروفوتومترهای انتقالی ساخته شده همگی با استفاده از حسگرهای خطی بوده‌اند و استفاده از حسگر خطی این الزام را ایجاد می‌کرد که دستگاه نیاز به کالیبراسیون طول موجی روی حسگر داشته باشد.

محمودی همچنین اضافه کرد: این امر با استفاده از فیلترهای استاندارد که دارای بیشینه جذب در طول موج‌های مشخص هستند، انجام می‌پذیرفت.

وی افزود: این دستگاه این قابلیت را دارد که با استفاده از منبع نوری خاص به کار رفته در دستگاه کالیبره شود و به همین دلیل بی‌نیاز از کالیبراسیون‌های طول موجی است.