طراحی، شبیه سازی و ساخت یک ماشین جدید تولید برق

طراحی، شبیه سازی و ساخت یک ماشین جدید شار سوئیچ-شونده میدان محور عنوان طرحی است که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و توسط پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. در این پروژه یک ساختار جدید از ماشین های شار سوئیچینک میدان محوری ارائه شد. این ساختار مزایای ماشین های شار سوئیچینگ را در ساختار دیسکی ماشین های محوری به همراه دارد.

به گزارش آردی نیوز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیشینه بودن چگالی گشتاور به واسطه افزایش سطح فعال فاصله هوایی در ساختار میدان محوری از ویژگی های بارز AFFSRPM است. بنابراین کاربرد این ساختار در خودروهای برقی گسترده است. همچنین علاوه بر بالا بودن چگالی گشتاور، شکل مناسب ماشین های با میدان محوری یعنی طول محوری کوتاه و دیسکی بودن، مناسبت آن ها را برای قرارگیری در چرخ خودروی برقی تائید می کند.

البته ساختار به گونه ای طراحی شده که خنک سازی بهتر انجام شود و مگنت ها در موقعیتی قرار دارند که به سختی امکان مغناطیس زدایی آنها به وسیله گرما یا شار عکس العمل آرمیچر وجود دارد. در مجموع جایگزین شدن این نوع موتورها در بسیاری از کاربردها به جای موتورهای برق متناوب(ای سی)  و برق مستقیم (دی سی)  می تواند به عنوان یک هدف اصلی طرح تلقی شود.

تولید دانش فنی  این نوع از ماشین ها در کشور، تولید نمونه محصول (موتور)، کمک به اقتصاد دانش بنیان کشور، تامین نیاز صنایع داخلی در حوزه ماشین های الکتریکی زمینه کاربردهای این طرح است همچنین در کلیه صنایع و تجهیزات که در آن‏ها از این نوع موتور استفاده می‏شود می توان از این موتور بهره برد که می توان به توربین های بادی، خودروهای برقی و هیبریدی، صنایع هوافضا، صنایع دفاعی، صنایع خانگی اشاره کرد.

 در سال های اخیر درایو مستقیم خودروی برقی از طریق موتور قرارگرفته در چرخ مورد توجه ویژه قرار گرفته است. تحقیقات گسترده نشان دهنده تمایل خاص به استفاده از موتور های شار محور به خصوص انواع آهنربای دائم است. ماشین شار سوئیچ شونده یک نوع  ماشین بدون جاروبک دوطرف برجسته با شار استاتور دوقطبی است که تحریک و سیم پیچ های متحدالمرکز آن در استاتور قرار دارند و روتوری مشابه ماشین سوئیچ رلوکتانس دارد.