کشف ویتامین توسط “کازیمیر فونک” دانشمند لهستانی /۲۰ ژوئن ۱۹۱۲

لهستان فقط کشور ماری کوری و برادران وارنر نیست بلکه ایده آمین‌های حیاتی یا ویتامین‌ها نیز از آنجا بود. کازیمیر فونک بیوشیمیست لهستانی در ۱۹۱۲ ایده ویتامین‌ها را مطرح کرد. فونک، فرزند درماتلوژیست برجسته‌ای در ورشو بود ولی خود دکترای بیوشیمی را در آلمان گرفت و در انستیتوی پاستور پاریس و دربرلن کار می‌کرد. سپس به انستیتوی لیستر لندن رفت و آنگاه شهروند آمریکا گشت.

کازیمیر فونک بیوشیمی‏دان لهستانی در سال ۱۸۸۴میلادی به دنیا آمد و تحصیلات خود را در آلمان، انگلستان و فرانسه ادامه داد و به عنوان بیوشیمیست به کار مشغول گردید و به مطالعه و تحقیق پرداخت. دکتر زیمیر فونک بعد از یک سلسله تحقیقات در ۲۰ ژوئن ۱۹۱۲ متوجه شد که در مواد غذایی مصرفی انسان، موادی وجود دارد که برای سلامتی و ادامه حیات ضروری است. او این مواد را ویتامین نامید. ویتامین‏‎ها در حقیقت موادی هستند که مغذّی نیستند بلکه برای رشد، ترمیم و تولید مثل طبیعی، ضروری‌‏اند.

کازیمیر فونک، ماده‌ای که در شلتوک برنج وجود دارد و مانع بروز بری‌بری می‌شد، تخلیص کرد. بیماری اسکوروی را نیز با کمبود مواد شیمیایی مربوط می‌دانست گرچه پیش از اینها، جراح نیروی دریایی بریتانیا کمبود میوه و سبزی تازه را در کشتی‌ها با اسکوروی در ارتباط می‌دانست. دکتر لیند توصیه کرد که ملوانان بریتانیا از لیموترش استفاده کنند. فونک فکر می‌کرد که ترکیبی که در شلتوک برنج است از امین‌ها است (امین‌های حیاتی یا ویتا امین). بعدها مشخص شد که این ترکیبات امین نیستند اما اسم ویتامین به احترام فونک حفظ شد.