مدیریت شهری (3)

معیار های شورای شهر تاثیر گذار !

حسین واشقانی

اگر وظايف شوراهاي شهر را مطالعه کنيم متوجه خواهيم شد که شوراي شهر فقط وظايف مربوط به امور کلان شهرداری را بر عهده ندارد بلکه مي تواند در بسياري از امور مربوط به شهر تاثيرگذار باشد.
انتخاب يک شهردار خوب و با ثبات، مي تواند عاملي مهم براي سنجش توان شوراي شهر باشد. البته ويژگي هاي شهردار مطلوب با توجه به شرايط و مشخصات آن شهر بر مي گردد.
نقش شورا انتخاب مناسب، حسابرسي، نظارت قانوني و دقيق بر عملکرد شهردار و البته عدم فشار بر وي جهت انجام امور شخصي يا سفارش ها است.
اگر بررسي کنيم بسياري از اختلافات ميان شهردارها و شوراها به دليل نامطلوب بودن تقاضاها و بده بستان ها بوده است. وقتي کار به گروکشي و رو کردن تخلفات بين شورا و شهردار و در کل اختلاف ها و درگيري ها برسد، تنها شهر و مردم آن هستند که متضرر مي شوند.

 ويژگي هاي يک عضو موثر براي شورا ؛

1- داراي روحيه کار جمعي و تشکيلاتي

2- مشاوره پذير

بیشتر بخوانید:

مدیریت شهری (2)

مدیریت شهری(1)

3- مسووليت پذیری اجتماعي بالا

4- تخصص و اطلاعات کافي در رابطه با موضوعات مرتبط با مدیریت علمی شهری ،
۵- متعهد به حفظ حقوق شهروندان

۶- مبرا از قوم و خویش مداری درگماردن نیروهای مورد نیاز

۷- مهیا برای پاسخگویی به مردم شهر، مبرا از نگاه قیم معابانه به مردم شهر

۸- دارای شناخت از فن اوریی جدید مدیریت شهری

۹- اگاهی نسبی به حداقل یک یا دو حوزه اجرایی شهرداری

۱۰- معتقد به تامین منابع جدید مالی برای عمران و ابادانی و حفظ محیط زیست شهری،…..

ورود چهره ها و افکار جديد به شوراها مي تواند نويددهنده رويکردهاي جديد و تزريق انرژي جديدتر باشد! مشروط بر انکه انها عالم به علوم مدیریت شهری ، پاکدست و نگاه خلاقانه داشته باشند .
بنابراين افرادي که براي حضور در شوراي شهر وارد عرصه انتخابات مي شوند، لازم است به ايده هاي جديد تسلط و معتقد باشند ؛ چرا که اگر بنا باشد همچون گذشتگان انديشيده و عمل شود، ديگر نيازي به حضور چهره هاي جديد نيست ؛ از اين روست که اطلاعات به روز و دانش کافي از اوضاع و احوال محله هاي شهر و شناخت از ساختار اجرایی شهرداری و ظرفیت های شهر برای ادامه کار مهمترين ويژگي يک کانديدا برای نواوری بايد باشد..

مطالب مرتبط