ویدئوی ۳۶۰ درجه از آموزش فضانوردان اروپایی

ویدئوی ۳۶۰ درجه از آموزش فضانوردان اروپایی

اگر دلتان می خواهد با فضانوردانی چون توماس پسکه، فرانسوی، تیموتی پیکه، بریتانیایی یا سامانتا کریستوفورتی، ایتالیایی کار کنید، و به ایستگاه بین المللی فضا بروید، چیزهای زیادی باید یاد بگیرد. در این ویدئو ۳۶۰ درجه مرکز فضانوردان اروپا می بینیم که فضانوردان اروپایی قبل از رفتن به ایستگاه بین المللی فضا چه آموزشهایی می بینند.

لورا آندره بویت، مربی فضانوردان آژانس فضایی اروپا در این ویدئو درباره محل آموزشهای استاندارد و آموزشهای پیشرفته توضیح می دهد.

در سالن آموزش فضانوردان اروپایی ماکت مدولهای مختلف ایستگاه بین المللی فضا قرار دارد. فضانورد در اینجا نحوه کار هر کدام از سیستمها را یاد می گیرد.

مربی فضانوردان آژانس فضایی اروپا ما را به داخل ماکت آزمایشگاه فضایی کلمبوس در مرکز فضانوردان اروپا می برد.

فضانوردان در این ماکت نحوه کار کردن با سیستمها را یاد می گیرند و می آموزند چگونه در شرایط اضطراری از خود و سایر خدمه حفاظت کنند. آنها طی ماموریتشان باید آزمایشهای علمی متعددی انجام بدهند، آزمایشهایی درباره نحوه رشد گیاهان یا جانوران در فضا، یا درباره عملکرد مغز و بدن انسان در شرایط بی وزنی

مطالب مرتبط