پارک های علم و فناوری

فهرست پارک های علم و فناوری نشانی وب سایت
پارک علم و فناوری اردبیل www.ardabilstp.com
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان www.istt.ir
پارك علم و فناوري شیخ بهائی اصفهان www.istt.ir
پارک علم و فناوری البرز www.alborzstp.ir
پارک علم و فناوري ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT) www.itrc.ac.ir
پارك علم و فناوري ايلام www.ilam-stp.ir
 پارک علم و فناوری آذربايجان شرقی www.eastp.ir
پارک علم و فناوری آذربايجان غربي www.wastp.ir
پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) www.pgstp.ir
پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس www.mstpark.com
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران stp.ut.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف http://techpark.sharif.ir
پارك علم و فناوري پرديس www.techpark.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی www.park.iau.ir
پارك علم و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران www.soh.iums.ac.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه شهيد بهشتي
پارك علم و فناوري هاي نرم و صنايع فرهنگي
پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری www.chbstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان جنوبی www.skstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان رضوی www.kstp.ir
پارک علم و فناوری خراسان شمالی www.nkstp.ir
پارک علم و فناوری خوزستان http://khstp.ir
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصيلات تکميلی علوم پایه زنجان www.technopark.ir
پارك علم و فناوري زنجان
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان www.sustp.ir
پارک علم و فناوری سمنان http://www.sstp.ir
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان www.sbstp.ir
پارک علم و فناوری فارس www.fstp.ir
پارک علم وفناوری قزوین www.qstp.ir
پارک علم و فناوری قم www.qomstp.ir
پارک علم و فناوری كردستان www.stpok.ir
پارک علم و فناوری  دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان www.msp.ir
پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهي کرمانشاه www.kti.ir
پارک علم و فناوری كهگيلويه و بويراحمد
پارک علم و فناوری گلستان www.gstpark.ir
پارک علم و فناوری گيلان www.gstp.ir
پارک علم و فناوری لرستان www.lstp.ir
پارک علم و فناوری مازندران www.mstp.ir
پارک علم و فناوری مرکزی www.astp.ir
پارک علم و فناوری هرمزگان www.hmstp.org
پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) www.pgbp.ir
پارک علم و فناوری همدان www.hstp.ir
پارک علم و فناوری يزد www.ystp.ac.ir

دریافت جدول تکمیلی اطلاعات پارک های علم و فناوری ایران