پیش‌بینی می شود با خروج از همه‌گیری کووید-19 و افزایش تولید انرژی در جهان، آلودگی ناشی از دی اکسید کربن بالا رود

سازمان بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که با خروج از همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش تولید انرژی در جهان، آلودگی ناشی از دی اکسید کربن در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) بالا رود.

بنابر تخمین این سازمان، البته میزان آلایندگی برای تولید انرژی امسال در مقایسه با دو سال پیش (۲۰۱۹) تا حدی کمتر است؛ هر چند گفته شده تولید دی‌اکسید کربن امسال، از لحاظ میزان آلایندگی، دومین رکود تاریخی خود را ثبت خواهد کرد.

این سازمان استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشورهای آسیایی را از منابع اصلی این آلایندگی برشمرده و گفته با افزایش ۴/۵ درصدی تقاضا، میزان آلودگی از این طریق به نزدیک رکورد تاریخی سال ۲۰۱۴ میلادی می‌رسد.

در این گزارش گفته شده استفاده از انرژی‌های تجدیدشدنی هم البته رو به افزایش است؛ و “منابع سبز” امسال حدود ۳۰ درصد برق را تولید خواهند کرد.

با خالی شدن جاده‌ها، خیابان‌ها و تعطیلی فرودگاه‌ها به دلیل همه‌گیری کرونا در جهان، تقاضای جهانی انرژی در جهان به شدت کاهش یافت که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود؛ این اتفاقات باعث شد به دلیل کاهش تقاضای سوختهای فسیلی و نفت، آلودگی ناشی از کربن در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۶ درصد در جهان کاهش یابد.

بسیاری امیدوار بودند این تغییرات در الگوی مصرف انرژی بعد از خروج از همه‌گیری کرونا هم ادامه یابد؛ اما پیش‌بینی‌های اخیر سازمان بین‌المللی انرژی موید چنین روندی نیست.

تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است؛ تخمین ارائه شده برای سال جاری میلادی در این کشورها ۳/۴ درصد است؛ برای کشورهای ثروتمندتر این رقم متفاوت است؛ تخمین زده شده که مصرف کلی انرژی در این کشورها ۳ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ میلادی باشد.

سوختهای فسیلی هنوز رکن مهمی برای کشورهایی که با تقاضای بالای انرژی روبرو هستند، محسوب می‌شوند.

سازمان استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشورهای آسیایی را از منابع اصلی این آلایندگی برشمرده
سازمان بین‌المللی انرژی استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشورهای آسیایی را از منابع اصلی آلایندگی در سال ۲۰۲۱ میلادی برشمرده است

در سال ۲۰۲۰ میلادی، و همزمان با شروع همه‌گیری کرونا، مصرف کلی انرژی ۴ درصد کاهش یافت اما تخمین زده شده امسال این رقم ۴/۵ درصد افزایش یابد؛ گفته شده آسیا سهم بالایی در این مصرف خواهد داشت و چین در این زمینه پیشتاز خواهد بود که احتمالا نیمی از افزایش مصرف سوختهای فسیلی مربوط به این کشور خواهد شد.

انتظار می‌رود در آمریکا و کشورهای اروپایی هم که برای مدتی به سوختهای فسیلی پشت کرده بودند، امسال با افزایش مصرف این منابع انرژی روبرو شوند؛ هر چند احتمالا میزان این مصرف کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی امسال (۲۰۲۱) که سازمان بین‌المللی انرژی به آن اشاره کرده پیامدهایی هم برای مقابله با تغییرات اقلیمی خواهد داشت.

فاتح بیرول، مدیرعامل سازمان بین‌المللی انرژی گفته: “امسال میزان آلایندگی ناشی از کربن ۱/۵ میلیارد تن افزایش خواهد یافت؛ که دلیل آن افزایش استفاده از سوخت فسیلی در بخشهای تولید انرژی است.”

سازمان بین‌المللی انرژی تخمین زده که آلایندگی در سال ۲۰۲۱ میلادی در صورت افزایش تقاضا در بازار نفت و بازگشت به سطح تولید قبل از زمان همه‌گیری کووید، می‌تواند به بدتر شدن وضعیت هم دامن بزند.

این پیش‌بینی البته گفته است تا پایان سال جاری میلادی مصرف سوخت در صنعت هوایی هنوز ۲۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ میلادی باقی خواهد ماند.

در این گزارش البته نکات امیدوارکننده‌ای هم درباره مصرف منابع تجدیدشدنی انرژی به چشم می‌خورد؛ استفاده از منابع بادی، خورشیدی و سایر منابع پایدار انرژی در سال ۲۰۲۰ حدود ۳ درصد رشد داشت و در بخش تولید انرژی انتظار می‌رود امسال این مصرف ۸ درصد بالاتر برود.

بر اساس تخمین سازمان بین‌المللی انرژی، منابع پاک امسال مولد ۳۰ درصد برق در جهان خواهند بود؛ بیشترین میزان تولید در این زمینه از زمان آغاز انقلاب صنعتی در جهان.

قرار است طی روزهای آینده جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا میزبان اجلاسی در زمینه تغییرات اقلیمی باشد که ۴۰ رئیس جمهور و نخست وزیر از این کشورها هم در آن حاضر خواهند بود.

انتظار می‌رود آمریکا در این اجلاس هدف خود را برای کاهش آلایندگی تا سال ۲۰۳۰ میلادی اعلام کند.

مطالب مرتبط