مدیریت شهری(1)

حسین واشقانی
بیشتر بخوانید:

مدیریت شهری (3)

مدیریت شهری (2)

چرا شوراهای شهر؟ 

“شهرها و روستاها” در اقصی نقاط دنیا از جمله کشور ما برای بهبود محیط زیست سکنه خود که نیازمند توجه و ابادانی در جهات مختلف داشته اند! شکل گرفته اند. برای این منظور همواره از قدیم الایام گروهی از افراد تحت عناوین و اشکال مختلف کنار یکدیگر قرار گرفته تا بتوانند به نمایندگی از طرف اکثریت مردم “به نفع مردم ” وبرای رفع مشکلات کوچک و بزرک و بهبود محیط زیست انهاچاره اندیشی و تصمیم گیری نمایند.
مهمترین شاخص میان گروه کوچکتر برای فکر کردن به نمایندگی از طرف اکثریت جامعه روستایی و شهری « امین بودن و صاحبنظر بودن » بود!؟!
اما؛ در هر شرایطی گروه کوچکتر( به عنوان امناء جامعه زمان خود) توجه داشتند که هر انچه که می اندیشند و تصمیم می گیرند باید در راستای منافع اکثریت جمعیت جامعه( شهر و روستا) خود باشد و نه منافع (فردی! و شخصی) و ( گروهی چند نفره خود )! و لذا از آغاز چنین تشکلات اجتماعی، مشورت با اکثریت جامعه شهری و روستایی ! را جزء لاینفک تصمیم گیری های خود قرار می دادند!
بنابراین هدف از تشكيل گروه های کوچکتر که امروز بنام شوراها شکل گرفته؛ مشاركت دادن مردم محلي در اداره امور خويش بوده تا افراد نسبت به اداره محیط زیست خويش احساس مسئوليت بيشتري پيدا كنند.
در حقیقت اين نوع مشاركت كه از خصوصيات يك جامعه برخوردار از حاكميت مردمي است سبب پيشرفت و بهبود امور مختلف جامعه مي گردد.
انتخابات شورهااي شهر که اين روزها پارلمان شهري نيز ناميده مي شود، امور و مديريت يک شهر با همه مشکلات و مسائلی را که دارد ، می خواهد به عهد ه گروهي منتخب که صاحبنظر و آگاه به امور مدیریت شهری ولی بوده به عنوان امین خود واگذار نمایند!!
کانديداهای بیشماری با سلايق و توانمندیهای مختلف پا به عرصه انتخابات شوراها گذاشته اند .اما سئوال مهمی که مطرح بوده و می باشد؟ این است که کاندیداهای محترم بايد از جنبه هاي مختلف مديريتي، بحراني ، خدمات شهري ، روانشناختي، جامعه شناسي ، عمران شهری، حمل و نقل ، فرهنگی اجتماعی وموارد ديگر توجه نمایند؛
چه تفاوت واحتمالا برتري نسبت به سایر مردم شهرها احساس نموده که خودرا واجد صلاحیت عضویت در شورای شهر به نمایندگی از طرف اکثریت مردم میبینند!؟
امانتدارتر؟
صاحبنظرتر ؟
مسئولیت پذیر تر ؟
یا……………………..؟

مطالب مرتبط