گروه خونی بر احتمال ابتلای فرد به بیماری‌های قلبی- عروقی تأثیر می‌گذارد

یولیا نناشوا متخصص خون و بیماری های قلبی در گزارشی می نویسد که ارتباط بین گروه خونی و مشکلات قلبی توسط دانشمندان مشخص شده است.

این متخصص تصریح کرد: افراد با گروه خونی A حداقل حساسیت به ترومبوز و بیماری های قلبی- عروقی را دارند.

او تصریح کرد: در خون بیماران گروه خونی A، که از نظر ژنتیکی محتوای پروترومبوتیک فاکتور انعقادی هشتم و عوامل فون ویلبراند کمتر است، وقتی در معرض عوامل محرک خاصی قرار بگیرند، احتمال ایجاد لخته خون، حمله قلبی یا سکته مغزی کمتر می شود.

این متخصص خون و بیماری های قلبی افزود: تعدادی از مطالعات نشان داده اند كه بین گروه خونی میان بانوان و باروری آن ها رابطه وجود دارد. هشتمین فاکتور عامل انعقادی خون، صاحبان گروه خونی III هستند که دارای پتانسیل پروترومبوتیک مثبت هستند که این امر توانایی جنین را برای تولید و القاح بیشتر می کند.

مطالب مرتبط