مرور برچسب

آفتاب‌پرست

ساخت پوستی که می‌تواند همچون آفتاب‌پرست به محرک‌‌های محیط تغییر رنگ دهد

محققان چینی پوستی ساخته‌اند که می‌تواند همچون آفتاب‌پرست بسته به محرک‌‌های محیط تغییر رنگ دهد. این پوست مثلا در روبات‌ها کاربرد دارد تا آن‌ها را قادر به استتار و برقراری ارتباط از طریق تغییر رنگ کند. همه می‌دانیم که آفتاب‌پرست‌ها…