مرور برچسب

تراشه‌های رایانه‌ای

جهان با کمبود شدید تراشه‌های رایانه‌ای مواجه است

در حال حاضر، به‌دلیل مجموعه‌ عواملی از جمله جنگ تجاری بین ایالات‌ متحده آمریکا و چین، همه‌گیری کووید-۱۹ و خشکسالی در تایوان (بزرگ‌ترین تولیدکننده نیمه‌رساناها در جهان) جهان با کمبود شدید تراشه‌های رایانه‌ای مواجه است و اکنون، مدیرعامل‌های …