مرور برچسب

رشد ذهنی کودکان

همه چیز درباره رشد و تکامل ذهنی و مغز در کودک 0 الی 6 ساله

همانطور که می دانید امروزه شاهد پیشرفت سریع و قابل توجه در زمینه علوم اعصاب هستیم و این توسعه اطلاعات زیادی در راستای درک بهتر رشد اولیه مغز کودک در اختیارمان قرار می دهد. به عقیده بسیاری از متخصصان، آگاهی کافی نخستین گام برای والدینی است…