مرور برچسب

روس تک

آغاز ساخت یک گلوله توپ جدید با دقت بالا توسط شرکت روسی”روس تک”

یکی از موسسات وابسته به شرکت "روس تک" كار ساخت یک گلوله توپ پیشرفته قابل تنظیم 152 میلی متری را آغاز كرده است. قرار است از این فن آوری جدید برای ساخت مهمات دارای كالیبرهای دیگر نیز استفاده شود. آلکساندر کوچین ، مدیر عامل موسسه…