مرور برچسب

سلول‌های بنیادی

سلول‌های بنیادی بند ناف می‌توانند میزان مرگ و میر بیماران کرونایی زیر دستگاه تنفسی ونتیلاتور را کاهش…

یک آزمایش بالینی کوچک نشان می‌دهد سلول‌های بنیادی بدست آمده از بند ناف می‌توانند میزان مرگ و میر بیماران کرونایی زیر دستگاه تنفسی ونتیلاتور را کاهش دهند. محققان پی بردند این سلول‌ها ممکن است به آرامش توفان سیتوکینی که در سندرم حاد تنفسی…

رشد سلول‌های انسانی در رویان میمون بحث‌های اخلاقی ایجاد کرده

این تحقیق که توسط تیمی از دانشمندان آمریکایی و چینی صورت گرفته، بحث‌های اخلاقی جدیدی را در مورد انجام این گونه آزمایش‌ها ایجاد کرده است. در این تحقیق دانشمندان سلول‌های بنیادی انسان را که توانایی رشد در بافت‌های مختلف بدن…

شناسایی پروتئینی که نقش حیاتی در جهت حفاظت از سلول‌های بنیادی خون دارد

به گزارش نیواطلس، پژوهشگران معتقدند که کشف این پروتئین موجب می‌شود تا روش‌های تازه‌ای برای جوان و سالم نگهداشتن خون شناسایی شود. سلول‌های بنیادی خونساز (HSC) که در مغز استخوان یافت می‌شود و منشأ تولید سلول‌های دیگر در خون و نیز…