مرور برچسب

شبکه‌های مغز

دانشمندان توانستند محل شبکه‌های مغزی ناکارآمد را که به نقص در تولید جمله و یافتن واژه منجر می‌شود،…

پژوهشگران "دانشگاه نورث‌وسترن" به سرپرستی دکتر "برنا بنکدارپور" دانشمند ایرانی موفق شدند نقش اتصال میان شبکه‌های مغزی را در نقص گفتار نشان دهند. به گزارش وبسایت رسمی دانشگاه نورث‌وسترن، دانشمندان حوزه پزشکی برای نخستین بار توانستند محل…