مرور برچسب

صنعت ژنتیک

سلول‌های نوترکیب «ایران‌ساخت» به کمک صنعت ژنتیک آمد

به گزارشمعاونت علمی و فناوری، زیست‌فناوری و فرآورده‌های داروئی در کنار تولید کیت های تشخیصی بخشی از دستاوردهایی هستند که یک شرکت دانش بنیان ارائه می‌کند. این شرکت دانش‌بنیان در کنار ارائه خدمات فناورانه و محصولات تشخیصی ایران‌ساخت فناوران و…