مرور برچسب

طیف سنج نوری و لیزری

با کمک محققان داخلی و تکیه بر دانش بومی موفق به ساخت میکروسکوپ لیزری شدیم

خادم رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان در خصوص دستگاه میکروسکپ لیزری اظهار کرد: دستگاه طیف سنج نوری دستگاهی است که به وسیله یک نرم افزار کنترل می‌شود که صفر تا صد این نرم افزار داخلی است. اوافزود: دستگاه طیف سنج نوری و لیزری از نور و لیزر…