تغییر ویژگی دام با مهندسی ژنتیک برای سازگاری بیشتر با محیط

یک شرکت تصمیم دارد ویژگی های ژنتیک دام را تغییر دهد. طبق ادعای شرکت به این ترتیب گاوها می توانند دمای هوای گرم تر را تحمل کنند یا  بدون شاخ  متولد می شوند. هرچند شرکت Recombinetics قصد دارد ویژگی های ژنتیک دام را در آزمایشگاه تغییر دهد اما نخست باید قانونگذاران را متقاعد کنند که حیوانات تغییر یافته ژنتیکی هیچ تفاوتی با نمونه هایی که به طور عادی پرورش می یابند، ندارند.

در همین راستا این شرکت از فناوری مهندسی ژنتیک به عنوان راهی برای کاهش عذاب و رنج دام استفاده کرده است. به عنوان مثال این شرکت ژنی که به رشد شاخ در گاوها منجر می شود را حذف کرد تا حیوانات یکدیگر را آزار ندهند.

این شرکت سال گذشته ویژگی مذکور را آزمایش کرد و گاوهای تازه متولد شده بدون شاخ متولد شدند. آنها در در دانشگاه کالیفرنیا رشد کردند. همچنین شیر گاوهای ماده ای که بدون شاخ متولد شده بودند، برای هرگونه تفاوت بررسی شد./خبرگزاری مهر