ژن مرگ زودهنگام کشف شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی تحقیق و توسعه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، ژنی که باعث مرگ زودهنگام می شود کشف شد.

گروهی از دانشمندان به رهبری نیک مورل از بنیاد قلب بریتانیا ژن هایی را کشف کردند که منجر به فشار خون بالای شریانی می شود.

به گزارش اسپوتنیک، گروهی از دانشمندان به رهبری نیک مورل از بنیاد قلب بریتانیا ژن هایی را کشف کردند که منجر به فشار خون بالای شریانی می شود.

این یک بیماری با اینکه نادر است اما کشنده است. پرفشاری خون شریانی از هر یک میلیون نفر در 15 تا 25 نفر اتفاق می افتد، این بیماری با فشار خون بالا در شریانهای منتهی به قلب و ریه ها مشخص می شود که در نهایت منجر به ایست قلب می شود. نیمی از افراد بیمار در عرض پنج سال می میرند. این بیماری می تواند به علت اختلالات در کار قلب و سایر اعضای بدن ایجاد شود، اما در یک پنجم بیماران علت بیماری هنوز معلوم نیست.

مطالب مرتبط