آغاز ساخت یک گلوله توپ جدید با دقت بالا توسط شرکت روسی”روس تک”

یکی از موسسات وابسته به شرکت “روس تک” كار ساخت یک گلوله توپ پیشرفته قابل تنظیم 152 میلی متری را آغاز كرده است.

قرار است از این فن آوری جدید برای ساخت مهمات دارای كالیبرهای دیگر نیز استفاده شود.

آلکساندر کوچین ، مدیر عامل موسسه سازنده ضمن بیان این مطلب خاطرنشان ساخت: “در حال حاضر کارهای تحقیقاتی جریان دارد که در طی آن ظاهر فنی این گلوله توپ قابل تنظیم با کالیبر 152 میلی متر انتخاب می شود. علاوه  بر این امکان استفاده از راه حل های فنی انتخاب شده در گلوله های توپخانه ای و مین های دارای  کالیبرهای دیگرنیز ارزیابی خواهد شد.

به گفته آلکساندر کوچین، قرار است بر اساس نتایج کارهای فعلی،  یک نمونه اولیه ایجاد شده و به متخصصان وزارت دفاع روسیه نشان داده شود. وی افزود: “در صورت مثبت بودن نتایج، پیشنهادهایی برای گنجاندن کارهای تجربی و تحقیقاتی مربوطه در برنامه جدید دولتی تسلیحات روسیه  تدوین خواهد شد.

جزئیات فناوری مورد استفاده و مشخصات مهمات جدید اعلام نشده است.

مطالب مرتبط