تولید سلول های قلبی / مطالعه فیبریلاسیون دهلیزی قلب

تولید سلول های قلبی برای مطالعه فیبریلاسیون دهلیزی قلب

محققین دانشگاه ایلینویز راهی را برای تبدیل سلول های بنیادی پرتوان به سلول های دهلیزی قلب پیدا کرده اند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از medicalnewstoday، قابلیت تولید سلول های دهلیزی قلب محققین را قادر خواهد ساخت که فیبریلاسیون دهلیزی را به صورت بهتری مطالعه کنند. فیبریلاسیون دهلیزی یک اختلال ریتم قلبی شایع است که آن را AFib نیز می نامند و از دهلیزهای قلبی منشا می گیرد.

در این مطالعه جدید محققین دانشگاه ایلینویز سلول های خونی را از داوطلبین سالم گرفته و آن ها را به سلول های بنیادی پرتوان القایی بازبرنامه ریزی کردند و در ادامه آن ها را مورد تیمار با ویتامین A قرار دادند. این سلول ها به محرک های الکتریکی مانند سلول های دهلیزی پاسخ می دهند. این امر از آن جایی قابل توجه است که سلول های بنیادی معمولا و در روال طبیعی تمایل دارند که به سلول های بطنی تمایز یابند.

در حال حاضر، شکاف عمیقی در دانسته های موجود در مورد AFib وجود دارد که تا حدی به دلیل مشکل بودن مطالعه این بیماری در سطح سلولی است. در حالی که به لطف ایجااد مدل های سلولی مناسبی که شبیه سلول های بطنی عمل می کنند، دیدگاه هایی قوی در مورد نحوه بروز سندرم های آریتمی قلبی ارثی موجود در بطن ها ایجاد شده است اما مدل های سلولی مناسبی برای دهلیزها وجود نداشته است.

تعداد و انواع محدودی از سلول های بدن انسان قادر به هدایت الکتریکی هستند که از جمله آن ها می توان به سلول های قلبی و مغز اشاره کرد اما در بین سلول های قلبی نیز میزان هدایت الکتریسیته متنوع است. این اولین بار است که محققین نشان می دهند که تیمار سلول های بنیادی با ویتامین A می تواند سلول هایی را تولید کند که از نظر الکتریکی مانند سلول های دهلیزی هادی جریان هستند. محققین امیدوارند که مدل سلول های بنیادی شبه دهلیزی نه تنها درک فعالی در مورد دلایل AFib‌ را افزایش دهد، بلکه منجر به ایجاد درمان های جدید شود و بر مبنای ساختار ژنتیکی فرد بیمار، درمان های اختصاصی برای بیمار طراحی شود.

مطالب مرتبط